Zondagsdienst 29 september 2013

Bij de apostel Paulus gaat het over het evangelie dat ons aangaat, het evangelie voor de natiën Heel de Schrift is God-geademd, dus maak geen onderscheid tussen de woorden van Jezus op aarde en de woorden van de apostel Paulus die de verheerlijkte Heer hem liet schrijven en spreken. Paulus volgen in zijn onderwijs, motief, voornemen, geloof, geduld, liefde, volharding, vervolgingen en lijden.

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Paulus volledig volgen zoals hij ook Christus navolgt