Zondagsdienst 25 oktober

Liturgie

Spreker: Tjerk Voorwinden

https://vimeo.com/143518119

Predicatie

Spreker: Andries van der Wal
Onderwerp: Hoe? Zó!

https://vimeo.com/143518123

Powerpoint presentatie:

https://www.slideshare.net/ehvideo/hoe-zo

Klik hier om dit werkblad te downloaden

Om nog eens na te denken over de predicatie, verzen te herlezen, te noteren wat je onthouden wilt, enz.

 •  Lees Romeinen 15:5-7 en Filippenzen 2:1-8. Wat hebben onderstaande met elkaar gemeen?
  • – Rom.15:5 + Fil.2:1
  • – Rom.15:5 + Fil.2:2
  • – Rom.15:5 + Fil.2:5
  • – Rom.15:6 + Fil.2:2
  • – Rom.15:6-7 + Fil.2:8 + 11
 •  Christus als voorbeeld. In de genoemde verzen staan telkens drie stappen. Het voorbeeld komt uit de Rom.15:1-7 – 1/Christus geeft zichzelf; 2/voor ons; 3/tot heerlijkheid van God, de Vader. 
  Herken je de 3 stappen in de volgende schriftgedeelten?
  • – Ef.5:2
  • – Fil.2:5-11
 • ‘naar (het voorbeeld van) Christus Jezus’ – Als Zijn gezindheid wortelt en vrucht draagt in je leven, wordt dat zichtbaar. De schriftplaatsen zetten je op het spoor.
  •  Titus 3:1-7; Rom.5:11, 8:34; Fil.2:1-4; Rom.5:6-10; Fil.1:25, 2:20.
 •  In Fil.4:10 vergelijkt Paulus de gezindheid van de Filippenzen met een plant die, door warmte gevoed, tot bloei kwam. Welke ‘warmte’ geeft die bloei in jouw en mijn leven?
 •  Noteer iets waarvan je zegt: dat wil ik van deze predicatie niet vergeten. Dat sprak me aan!

Dat Gods woord nawerken mag en zichtbaar wordt in jouw en mijn leven!

Andries van der Wal