Zondagsdienst 25 oktober

Liturgie

Spreker: Tjerk Voorwinden

https://vimeo.com/143518119

Predicatie

Spreker: Andries van der Wal
Onderwerp: Hoe? Zó!

https://vimeo.com/143518123

Powerpoint presentatie:

https://www.slideshare.net/ehvideo/hoe-zo

Klik hier om dit werkblad te downloaden

Om nog eens na te denken over de predicatie, verzen te herlezen, te noteren wat je onthouden wilt, enz.

 •  Lees Romeinen 15:5-7 en Filippenzen 2:1-8. Wat hebben onderstaande met elkaar gemeen?
  • – Rom.15:5 + Fil.2:1
  • – Rom.15:5 + Fil.2:2
  • – Rom.15:5 + Fil.2:5
  • – Rom.15:6 + Fil.2:2
  • – Rom.15:6-7 + Fil.2:8 + 11
 •  Christus als voorbeeld. In de genoemde verzen staan telkens drie stappen. Het voorbeeld komt uit de Rom.15:1-7 – 1/Christus geeft zichzelf; 2/voor ons; 3/tot heerlijkheid van God, de Vader. 
  Herken je de 3 stappen in de volgende schriftgedeelten?
  • – Ef.5:2
  • – Fil.2:5-11
 • ‘naar (het voorbeeld van) Christus Jezus’ – Als Zijn gezindheid wortelt en vrucht draagt in je leven, wordt dat zichtbaar. De schriftplaatsen zetten je op het spoor.
  •  Titus 3:1-7; Rom.5:11, 8:34; Fil.2:1-4; Rom.5:6-10; Fil.1:25, 2:20.
 •  In Fil.4:10 vergelijkt Paulus de gezindheid van de Filippenzen met een plant die, door warmte gevoed, tot bloei kwam. Welke ‘warmte’ geeft die bloei in jouw en mijn leven?
 •  Noteer iets waarvan je zegt: dat wil ik van deze predicatie niet vergeten. Dat sprak me aan!

Dat Gods woord nawerken mag en zichtbaar wordt in jouw en mijn leven!

Andries van der Wal

Deel met anderen