Zondagsdienst 5 oktober 2014

Het Woord van God doorgeven op een zuivere manier, zoals God het zevenvoudig gelouterd heeft als zilver in het vuur (Psalm 12). De Concordante vertaal methode is hier een erg goed instrument voor. Er is nu studie en onderzoek mogelijk via de concordante vertaalmethode op de website van de gemeente Eben-Haëzer.

Liturgie

Spreker: Sigo Amersfoort

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Het woord van God zuiver doorgeven