Hoe ziet een dienst eruit?

Gemeente Eben-Haëzer komt elke zondag in de aula van het Thorbeckecollege bij elkaar om naar Gods Woord te luisteren. Alle informatie over de samenkomsten vindt u op deze pagina.

Locatie

De diensten van Gemeente Eben-Haëzer worden gehouden in de aula van het Thorbeckecollege aan de Prinsenlaan 82, 3066 KA in Rotterdam Alexander. Er is parkeergelegenheid op het terrein van het Thorbeckecollege maar ook in de directe omgeving. Ook met het openbaar vervoer is deze locatie goed bereikbaar. Het Thorbeckecollege is op loopafstand van Metrohalte Prinsenlaan.

De dienst

De dienst begint om 10.00 uur en vanaf 9:30 uur staat de koffie en thee klaar, zodat er vooraf ruim de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.

Voor de kinderen staat altijd een bekertje siroop klaar met een kleine versnapering.

Kinderen tot 4 jaar kunnen naar een crèche en voor kinderen van 4 tot 14 jaar is er zondagsschool ,waar afgestemd op de leeftijd verhalen uit de Bijbel worden verteld en waar kan worden geknutseld.

Om 9:50 stoppen wij met het serveren van koffie en thee, zodat iedereen een plekje in de zaal kan gaan zoeken. 

Om 10.00 uur begint de dienst met een aantal mededelingen van praktische aard en persoonlijke aard. Wij vinden het belangrijk dat gemeenteleden die in moeilijke omstandigheden zijn extra aandacht krijgen, maar ook wordt geregeld aandacht gevraagd voor gemeenteleden die door afstand of andere omstandigheden niet in de dienst kunnen komen.

Na de mededelingen begint de dienst. De dienst begint altijd met mededelingen betreffende de gemeente en de kinderen van 4 tot 14 jaar maken een deel van de liturgie mee totdat het sein wordt gegeven dat de kinderen naar hun eigen zondagsschoolklas kunnen.

Na de collecte en de schriftlezing neemt de dienstdoende spreker de plaats van de liturg in om met ons te delen wat de Schrift ons die dag te zeggen heeft.

Rondom de dienst

In de gang, direct tegenover de ingang van de zaal is een boekentafel, waar u altijd het leesrooster, de laatste nieuwsbrief en diverse bijbelstudiematerialen kunt krijgen.

Behalve de boekentafel is er ook een kleine bibliotheek met verantwoorde ontspanningslectuur, de “minibieb”, waar u voor en na de dienst terecht kunt voor een mooi en/of spannend boek. De kast met de minibieb bevindt zich bij binnenkomst aan de rechterkant van de zaal.

De boekentafel is bescheiden van opzet, omdat bijna al het beschikbare bijbelstudiemateriaal, alsmede beeld- en geluidsopnamen van de dienst op de website te vinden zijn.

Op de website is de dienst ook altijd rechtstreeks te volgen, evenals via  www.kerkdienstgemist.nl, waar ook altijd diensten van enkele weken terug kunnen worden bekeken. Daar kunt u ’s middags al de dienst van dezelfde dag bekijken.

Bijzondere diensten

Gemiddeld eens in de 6 weken is er “maaltijd des Heren”, waarbij wij mogen stilstaan bij dat wat komt, zoals ook staat in 1 Kor. 11:26 : “Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.”

Kinderdienst
Zo nu en dan wordt er een kinderdienst gehouden, waarbij de inhoud is afgestemd op kinderen. Er veel wordt gezongen en er worden verhalen verteld. Een aantal grotere kinderen hebben daarin ook taken zoals het collecteren in de dienst.

Jongerendienst
Ook is er af en toe een jongerendienst, die bijna geheel wordt voorbereid en vorm gegeven door jongeren.

Gezinsdienst
Een gezinsdienst is bedoeld voor iedereen die maar binnen wil komen en Gods Woord wil horen en is over het algemeen laagdrempelig van opzet. Soms wordt de gezinsdienst opgebouwd rond een bepaald thema. Als er een bijzondere dienst is wordt dat bijtijds bekend gemaakt op de website en enkele weken ervoor in de mededelingen voorafgaand aan de dienst.