Kinderkamp 2023?

Als God het wil, hopen we van harte dat we dit jaar weer in de gelegenheid zullen zijn om een kinderkamp in ons kamcentrum in Maarn te organiseren. Dat is dit jaar van 8 t/m 15 juli. Het kinderkamp is voor kinderen van 7 t/m 13 jaar.


Mocht uw kind meewillen naar het kinderkamp, dan kan u uw kind vanaf vandaag opgeven via het aanmeldformulier op de EH-website. Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook een mail sturen naar hanjud@gmail.com en dan sturen we een inschrijfformulier op.


De prijs voor het kinderkamp bedraagt €89,25 per kind (dit is inclusief toeristenbelasting). Het is nog onduidelijk of we dit jaar een bus zullen huren om kinderen naar het kamp te brengen. Meer informatie hierover volgt nog. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt hier een afzonderlijk bedrag voor gerekend, voor het retourvervoer per bus. U wordt vriendelijk verzocht het voor uw kind(eren) geldende totaalbedrag tegelijkertijd met opgave van uw kind over te maken, op gironummer NL93 INGB 000 3315164 ten name van Eben-Haëzer Rotterdam.


Mocht u vragen hebben aangaande het kinderkamp dan kunt u deze stellen via hanjud@gmail.com. Voor het doorgeven van vertrouwelijke informatie kunt u terecht bij zowel Maarteke Erkens, tel. 010-7855788, als bij Hannes en Judith Lans, tel. 0642144980.

De kinderkampleiding

Deel met anderen