Kinderkamp 2021?

Als God het wil, hopen we van harte dat we dit jaar weer in de gelegenheid zullen zijn om een kinderkamp in ons kamcentrum in Maarn te organiseren. Dat is dit jaar van 17 t/m 24 juli.

Het is natuurlijk niet goed mogelijk om nu al goed in te schatten hoe de situatie omtrent de COVID-19 pandemie zal zijn en welke maatregelen in de zomer zullen gelden. In principe volgen wij hierin zo veel mogelijk de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Maar een kinderkamp moet wel (alvast) georganiseerd worden en daar zijn we mee begonnen. Om die reden vragen we u ook om, mocht uw kind mee willen naar het kinderkamp, deze zo snel mogelijk op te geven. Dit kan via het aanmeldingsformulier op de EH-website. We houden u dan op de hoogte van onze plannen.

Het kinderkamp is normaliter voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. Echter, omdat een aantal 13-jarigen vorig jaar hun laatste kinderkamp hebben gemist, willen we alle 14-jarigen dit jaar (eenmalig) toch ook uitnodigen om alsnog hun laatste kinderkamp mee te maken.

Om deel te nemen

Als uw kind meegaat naar het kinderkamp, dient u het aanmeldingsformulier op de EH-website zo spoedig mogelijk in te vullen.  

De prijs voor het kinderkamp bedraagt €82,46 per kind (dit is inclusief toeristenbelasting). Het is nog onduidelijk of we dit jaar een bus zullen huren om kinderen naar het kamp te brengen. Meer informatie hierover volgt nog. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt hier een afzonderlijk bedrag van €10,- voor gerekend, voor het retourvervoer per bus (€5,- per busrit). U wordt vriendelijk verzocht het voor uw kind(eren) geldende totaalbedrag tegelijkertijd met opgave van uw kind over te maken, op gironummer NL93 INGB 000 3315164 ten name van vereniging Eben-Haëzer.

Mocht u vragen hebben aangaande het kinderkamp dan kunt u deze stellen via secretariaat@ebenhaezer.nl. Voor het doorgeven van vertrouwelijke informatie kunt u terecht bij zowel Maarteke Erkens (klik voor contactgegevens Mijn EH), als bij Hannes en Judith Lans (klik voor contactgegevens Mijn EH).

De kinderkampleiding
Maarteke Erkens & Hannes en Judith Lans

Deel met anderen