Giften

Voor het uitvoeren van alle activiteiten binnen gemeente Eben-Haëzer zijn wij volledig afhankelijk van de inzet van de vrijwilligers en van giften. Op deze pagina leest u meer informatie omtrent giften aan gemeente Eben-Haëzer.

Stichting E-H Depot Nederland

Stichting E-H Depot Nederland verricht de volgende activiteiten

 • Het uitgeven van bijbelstudies, al dan niet op informatiedragers
 • Het uitgeven van boeken en geschriften
 • Het organiseren van samenkomsten (predikaties, bijbelstudies, etc.)
 • Het organiseren cq. ondersteunen van activiteiten ten behoeve van Gemeente Eben-Haëzer te
 • Rotterdam (gemeenteontmoetingsdagen, recreatieperiodes, etc.)
 • Het (financieel) ondersteunen van verwante groeperingen of individuen
 • Het publiceren van artikelen op concordante-publicaties.nl
 • Het organiseren en begeleiden van gebedsgroepen

Vereniging Eben-Haëzer

Vereniging Eben-Haëzer ondersteunt op organisatorisch vlak de gemeente Eben-Haëzer

 • Het op verzoek van de Gemeente Eben-Haëzer organiseren en/of ondersteunen van activiteiten uitgaande van de Gemeente.
 • Het in stand houden van gebouw “De Aker” te Rotterdam en het “Recreatiecentrum Eben-Haëzer” te Woudenberg.

Wilt u de details van de uitgaven en inkomsten zien van Vereniging Eben-Haëzer, kijk dan bij Gegevens Vereniging

ANBI status

Zowel de Stichting als de vereniging zijn ANBI goedgekeurd. U kan deze status terugvinden op de site van de belastingdienst.

 • De data van Stichting E-H Depot vindt u door bij instelling “depot” in te vullen en bij vestigingsplaats “Capelle” in te vullen.
 • De data van vereniging Eben-Haëzer vindt u door bij instelling “eben” in te vullen en bij vestigingsplaats “Capelle” in te vullen.

RSIN

De RSIN nummers van Eben-Haëzer zijn: 

Verenging Eben-Haëzer: 007113961
Stichting E-H Depot Nederland: 804724994

IBAN rekeningnummers Eben-Haëzer

De rekeningnummers van Eben-Haëzer zijn:

NL09 INGB 0002 7731 85 STICHTING E-H DEPOT NEDERLAND
NL93 INGB 0003 3151 64 EBEN HAEZER (Vereniging)

Onderhandse akte voor periodieke schenking

Het kabinet heeft het mogelijk gemaakt om een onderhandse akte van schenking te maken in plaats van een notariële akte. Hiermee wil het kabinet meer flexibiliteit bieden voor beide partijen en een besparing op de notariskosten.

Wilt u voor minimaal 5 jaar een jaarlijkse gift vastleggen en dat deze gift 100% aftrekbaar is van de belasting dan kunnen we deze akte kosteloos voor u aanmaken. Neem hiervoor even contact op met de penningmeester.