logo ebenhaezer
 

Audio bijbelstudies (CT serie)

U kunt de audio-bijbelstudies beluisteren met de Windows Media Player.
Wilt u de studies op een ander tijdstip beluisteren of op uw MP3 spelen zetten, ga dan met de muis over de betreffende studie, totdat er een handje te zien is. Nu klikt u op de rechtermuisknop.In het popup schermpje kiest u īdoel opslaan alsī, daarna geeft u aan waar u de studie op uw lokale pc wilt opslaan.

Mocht u problemen ondervinden met downloaden, of andere vragen hebben , dan kunt u ons altijd mailen. We zullen dan z.s.m. reageren. (klik hier)

Bijbelstudie: Uitverkiezing


Bijbelstude : Uitverkiezing
Vragen naar aanleiding van de studie uitverkiezing

Bijbelstudie : Woord van verwachting


Bijbelstudie van Klaas Goverts

Woord van verwachting (deel 1) - mp3-
Woord van verwachting (deel 2) - mp3-
Woord van verwachting (deel 3) - mp3-

Twee evangeliŽn, een vergeten waarheid


In het overzicht ziet u de twee lijnen die in Gods woord lopen, beide evangeliŽn zijn er als gevolg van de dood en opstanding van Christus. Klik op de link (hieronder) en u kunt alles nalezen en uit de Schrift nagaan, Ďof deze dingen zo zijní

>>>Twee evangeliŽn, een vergeten waarheid

Bron: website http://www.da-ath.nl

Bijbelstudie jaarthema: Het Woord blijft (Jes.40:8)


A-Periode : spreker dhr D.Gorter
Het Woord blijft (deel 1)
Het Woord blijft (deel 2)
Het Woord blijft (deel 3)
Het Woord blijft (deel 4)
Het Woord blijft (deel 5)

D-Periode : spreker dhr A.van der Wal
Het Woord blijft (deel 1)
Het woord blijft (deel 3)
Het Woord blijft (deel 4)
Het Woord blijft (deel 5)

Op dit moment zijn we druk bezig om de audio opnamen van dag 2 en dag 3 te reconstrueren.

Themadag: Vader zijn in deze tijd


Hans Groenenboer: Ik wil stil staan bij de invloed van vaderschap in deze tijd. We hebben vaders nodig in gezinnen, maar ook vaders in de samenleving. Vaderschap is voorbeeld zijn, evenals moederschap. Voorbeelden zijn belangrijk voor kinderen, mar ook voor jongeren...

Vader zijn in deze tijd (deel 1)
Vader zijn in deze tijd (deel 2)
Vader zijn in deze tijd (deel 3)

Op een later tijdstip zal de powerpoint presentatie geplaatst worden.

Studiedag K.D.Goverts: het geheim van de paasnacht

Als wij denken aan de Paasnacht, raken we aan het hart van ons geloof. Dat is ons fundament, de basis van heel het herstelplan dat God bezig is te realiseren. Alles begint vanuit Pasen. Daarin ligt de kracht en de kiem van alle dingen, die in de toekomende eeuwen worden uitgewerkt. De oorsprong daarvan ligt al in de nacht van het Pascha, zoals IsraŽl dit vanouds (en nog) gevierd heeft en viert.
Daarom is het bijzonder de moeite waard ons eens nader te verdiepen in de vraag: wat gebeurde daar? Toen IsraŽl uit Egypte trok - wat was de betekenis, de reikwijdte en de verborgen kracht van dat Pascha? Wat kunnen ook wij daaruit leren voor ons geloof en voor onze visie op heden en toekomst? Want het Pascha, zoals het vervuld is in Jezus Christus, ons Paaslam, heeft vŤrstrekkende consequenties voor ons leven en voor de hele schepping.

(eerste 3 min. van de studiedag) slechte kwaliteit, onze excuses
(deel 1) Geheim van de paasnacht
(deel 2) Geheim van de paasnacht
(deel 3) Geheim van de paasnacht

>>>Archief studies van K.D.Goverts

Bijbelstudieweekend: Pasen!

Tijdens het bijbelstudieweekend in Maarn (Pasen 2010) zijn er twee bijzonderen bijbelstudies gegeven.
Het thema van de eerste studiedag was : 'Gebeurtenissen op de opstandingsdag'.
Wat was er zo bijzonder aan de derde dag? Wie waren de getuigen? Zit er nog een diepere laag in het bijbelgedeelte Joh.20:1-20?
Het thema van de tweede studiedag was : 'EmmaŁsgangers'.....
>>> bijbelstudies: 'Gebeurtenissen op de opstandingsdag' en 'EmmaŁsgangers'

Heer-lijke maaltijd (audio)


Heer-lijke maaltijd (1 Kor.11:17-33)
Online Griekse Interlinear (1 Kor.11) (pdf)

Heer-lijke maaltijd (artikelen)


(1)Er zijn veel en veel verschillende ideeŽn ontwikkeld m.b.t. tot wat wij hier de 'de Heer-lijke maaltijd' noemen. Er zijn er die zeggen: de Heerlijke maaltijd heeft sterk te maken met de Pesach maaltijd, vooral omdat de Heer bij die gelegenheid de zo bekende woorden sprak. Er zijn ook mensen, die zeggen, dat deze maaltijd juist van het Pesach maal onder-scheiden dient te worden. De eerste groep ... >>>lees verder


(2)o Paulus zegt: 'totdat Hij komt'. Voor de Jood zal dat zijn met zijn voeten op de Olijfberg. Voor de gemeente het lichaam van Christus is dat tot het moment, dat zij Hem tegemoet gaat in de lucht.
o Er staat 'tot Mijn gedachtenis' (1 Cor.11:24). Bijzonder is, dat er in de grondtekst anamnesis, lett.: opwaarts-herinneren zegt... >>>lees verder

Bijbelstudie: Bewarend door heilige Geest[3 november zijn deel 5 en 6 gepubliceerd]

Een bijbelstudie over de bijbeltekst 2 Tim.1:14 (door dhr.C.van Hoeven)
(Concordant vertaald): Het uitstekende (jou) toevertrouwde bewarend door heilige Geest, die (binnen)in ons woont

>>> klik hier om de studie te beluisteren

Bijbelstudiedag K.D.Goverts : JesajaJesaja -deel 1 (mp3)
Jesaja -deel 2 (mp3)
Jesaja -deel 3 (mp3)
Jesaja -deel 4 (mp3)

>>> archief bijbelstudies K.D.Goverts

Bijbelstudie: Godsbeelden


De derde en laatste studie avond van Wim Hoogendijk . Vanavond gaat het over een "ontdekking van een geheimenis"
Evangelie betekent "goed nieuws". Maar hoe kun je daar blij mee zijn als het om een geheimenis gaat, dat eeuwenlang verborgen is gebleven? Paulus was de eerste die dat goede nieuws te horen kreeg - notabene uit de mond van de Here Jezus Zelf. Hij kreeg de specifieke opdracht om dit evangelie aan de heidenen te verkondigen.
En dat is nog steeds Goed Nieuws! >>> lees/luister verder

Bijbelstudie : Thuiskomst (Hosea en Zefanja)

Zeg mij hoe uw godsbeeld is en ik zal u zeggen wie u bent. Laat u door oude profeten bij de hand nemen! Zij geven u een fakkel, een lantaren. Het godsbeeld van Hosea en Zephanjah blijkt niet alleen fascinerend te zijn, maar ook genezend. Want vaak moet er in ons denken over God nog het een en ander geheeld worden.

Daarom willen wij u uitnodigen samen het heiligdom van Hosea 2 en Zephanjah 1 en 3 binnen te gaan om woorden te horen die u, die ons thuisbrengen.
Hosea (mp3)
Zefanja (mp3)

>>> archief audio bijbelstudies K.D.Goverts

Bijbelstudie: Het nieuwe Jeruzalem

Een bijbelstudie over het boek openbaring van Jezus Christus.
>>>klik hier om de studie te kunnen beluisteren

Studie : Vrouwen, mannen en God

De opnamen van de tweede studie-avond (19 nov) met als thema: vrouwen, mannen en God kunt u beluisteren
3e avond: vrouwen, mannen en God (MP3)
2e avond: vrouwen, mannen en God (MP3)
1e avond: vrouwen, mannen en God (MP3)

>>>Archief audio bijbelstudies

Bijbelstudie: Mijn tijden zijn in Uw hand

We zijn gehaast, we zijn gedreven. Waarom worden we zo voortgejaagd en kunnen we het niet stopzetten?
Deze bijbelstudie gaat over tijd. Misschien heeft u wel tijdgebrek of tijdnood.
Iets waar wij veel aan kunnen hebben is hetgeen in Psalm 31 vers 16 staat: mijn tijden zijn in Uw hand!

Deze bijbelstudie is vele jaren geleden gegeven door br.C.van Hoeven, maar is opvallend actueel.
>>>klik hier om de studie te kunnen beluisteren

Studie : Mensen in de schaduw (K.D.Goverts)

Er zijn van die mensen die altijd buiten de aandacht vallen. Ze zijn niet 'uitverkoren', zegt men dan. Zij komen dus ook niet uit de verf. Je kunt denken aan Kain, aan Esau, om er maar een paar te noemen. Zij worden vaak al bij voorbaat afgeschreven. Niet meegeteld, niet belangrijk; het is hun 'lot', dat zij er in feite niet mogen zijn. Is er nog iets anders te zeggen over deze gestalten? Waarom staan zij in de Bijbel? Alleen maar om te laten zien hoe het niet moet? Of: is er nog een ander verhaal?
1e deel ochtend: mensen in de schaduw (MP3)
2e deel ochtend: mensen in de schaduw (MP3)
3e deel middag: mensen in de schaduw (MP3)
4e deel middag: mensen in de schaduw (MP3)
Bijbelstudie jaarthema 2008: Paulus aan de Filippenzen
Elke zomer wordt in ons recreatie-centrum "het Goede Huis" een bijbelstudie gegeven naar aanleiding van ons jaarthema. Dit jaar staat de brief van Paulus aan de Filippenzen centraal. In het bijzonder de tekst Fil.3:17-21. >>> Audio opnamen (A-periode en D-periode) en de bijbehorende tekstLoofhuttenfeest

Op woensdagavond 8 oktober sprak Wim Hoogendijk over het loofhuttenfeest. Hier kunt u de studie beluisteren.
MP3 - Lofhuttenfeest - SukkotCT242 Opstaan, Opwekken , Levend maken

Documentatie/brochure (doc) :- deel 1, deel 2, deel 3
WMA - (Deel 1) Opstaan, (Deel 2) Opwekken, (Deel 3) Levend maken
MP3 - (Deel 1) Opstaan, (Deel 2) Opwekken, (Deel 3) Levend maken,Pinksteren (Wekenfeest - Hebreeuws: Sjawoe'ot)
Documentatie/brochure (doc) :-
WMA - Pinksteren
MP3 -CT241 De weg van Abraham

Documentatie/brochure (pdf) :-
WMA - deel 1, deel 2,
MP3 - deel 1, deel 2,CT240 Wet of genade?

Documentatie/brochure (pdf) :
WMA - deel 1, deel 2, deel 3 (praktische vragen),
MP3 -CT235 De weg die Gods liefde gelovigen wijst

Centraal thema :Jaarthema 2006, 1 Cor.13 - Liefde
Documentatie/brochure (pdf) :
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,
MP3 - (1 Cor.13) deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,CT233 Evangelisten, herders, leraars
Centraal thema :Evangelisten, herders, leraars
Documentatie/brochure (pdf) : tekst bij deel 1, tekst bij deel 2, tekst bij deel 3, tekst bij deel 4,
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4,
MP3 -


CT166 Doordenkertjes
Centraal thema :
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4,CT174 Hoe worden de doden opgewekt
Centraal thema : Opwekking doden
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 5, deel 6, deel 7,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 5, deel 6, deel 7,CT197 Groeien in bovenkennis van God
Centraal thema : Geestelijke groei
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6,CT203 Geschapen om te bidden
Centraal thema : Gebed, bidden
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3,
MP3 -CT204 Lijden in de brieven van Paulus
Centraal thema : Lijden
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8,CT206 Door God waardevol
Jaarthema 2001 : 1 Tim. 4
Centraal thema :
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,CT208 Onderschikken?!
Centraal thema : Onderschikken, (man/vrouw, ouders/kinderen', Efez 5
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3,
MP3 -CT210 Bent u erop gekleed ?!
Centraal thema : De wapenrusting van God
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7,


CT219 Onderschikking
Centraal thema : Onderschikken, Het uiteindelijke doel van God (1 Cor.15)
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4,CT220 Onze tijd in het licht van de Bijbel
Centraal thema : Onze tijd in het licht van de Bijbel
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,
MP3 - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,CT228 Gelijkenissen van het Koninkrijk
Centraal thema : Gelijkenissen, Koninkrijk
Documentatie/brochure : -
WMA - deel 1 deel 2, deel 3, deel 4,
MP3 -CT229 Geleid door Gods geest of verwarrend doelgericht
Centraal thema : Informatie over en achtergronden bij 'Doelgerichte gemeente' en 'doelgericht leven' van Rick Warren

Documentatie/brochure (pdf) :
Tekst bij deel 1, Tekst bij deel 2, Tekst bij deel 3, Woordenlijst, Saddleback
WMA - deel 1, deel 2, deel 3,
MP3 -CT230 Heb je het ooit wel eens zo bekeken?
Centraal thema : Jaarthema 2005 (Col 3: 23)
Documentatie/brochure (pdf) :
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5,
MP3 -CT233 Evangelisten, herders, leraars
Centraal thema :Evangelisten, herders, leraars
Documentatie/brochure (pdf) : tekst bij deel 1, tekst bij deel 2, tekst bij deel 3, tekst bij deel 4,
WMA - deel 1, deel 2, deel 3, deel 4,
MP3 -
  vereniging | inloggen
web statistic